Επιλογή Σελίδας

Οζίδια φωνητικών χορδών

Οζίδια φωνητικών χορδών

Τα οζίδια ή φωνητικά κομβία ή κάλοι των φωνητικών χορδών είναι καλοήθεις βλάβες που εμφανίζονται συμμετρικά στην επιφάνεια σύγκλεισης των φωνητικών χορδών κι επηρεάζουν τη λειτουργία τους και την ποιότητα της παραγόμενης φωνής.

Η βασική αιτία δημιουργίας τους είναι η χρόνια κακή χρήση της φωνής. Στην επιφάνεια των φωνητικών χορδών δημιουργούνται μικροτραυματισμοί που οδηγούν σε πάχυνση του επιθηλίου στην περιοχή.

Γυναίκες κι επαγγελματίες φωνής, όπως τραγουδιστές, καθηγητές, δικηγόροι, νηπιαγωγοί, αλλά σπανιότερα και παιδιά είναι πιο πιθανό να πάσχουν από οζίδια.

Βραχνή φωνή που ¨κουράζεται¨εύκολα, διπλοφωνία και δυσκολία στις ψηλές νότες στο τραγούδι είναι χαρακτηριστικά συμπτώματα.

Ο ενδοσκοπικός έλεγχος θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση και θα βοηθήσει τον ασθενή να προχωρήσει στη θεραπεία που περιλαμβάνει λογοθεραπεία και φωνητική.

Share This